2018 sett i perspektiv

Folk i jobb, er mer enn et slagord for oss. Vi jobber med saken. I fjor var vi springbrett for 393 mennesker som fikk seg ny jobb eller startet på videreutdanning.

Kapittel 1

Fra Tromsprodukt til Ressurs

Folk i jobb, er mer enn et slagord for oss. Vi jobber med saken. I fjor var vi springbrett for 393 mennesker som fikk seg ny jobb eller startet på videreutdanning.

Dagens arbeidsliv er mer komplekst og krevende enn noen gang tidligere. I dag er normalen å oppleve endringer i løpet av yrkeskarrieren. Du har kanskje selv erfart at det innføres nye måter å jobbe på, at det skjer raske forandringer på arbeidsplassen, og at kravene til kunnskap og kompetanse endrer seg?

Dette slutter ikke å skje. Det kommer til å bli flere forandringer fordi enhver organisasjon utvikler seg i takt med markeder, teknologisk utvikling, nye krav og rammebetingelser.

Oftere enn før blir vi minnet om at Norges framtidige produksjon og velferd betyr at vi må forvalte arbeidskraften vår godt. Formålet vårt er først og fremst å være et springbrett for de som står utenfor arbeidslivet eller de som står i fare for å falle ut.

Folk i jobb er fundamentet for samfunnet, for din og min og alles framtid. Og framtidens arbeidsliv blir mer enn digitalisering og robotisering. Her skal det også være plass til mange mennesker. Derfor gleder vi oss stort over at 393 mennesker fikk seg ny jobb eller startet på utdanning etter samarbeid med oss i fjor.

Dette er mer enn noen gang tidligere og gjør oss til en av landets ledende aktører innenfor vår bransje. En bransje som selv opplever store endringer! I dag er vi i et kommersialisert marked og møter tøffere konkurranse enn noen gang tidligere.

Folk i jobb er fundamentet for samfunnet, for din og min og alles framtid.

Mye har altså skjedd siden etableringen for 50 år siden. Ikke minst har arbeidsplassene vi arbeider med og næringslivets behov for arbeidskraft, forandret seg. Vi både jobber og tenker vesentlig annerledes i dag enn for kun kort tid siden. Der produksjon og industri tidligere var en sentral del i våre tilbud, er dette i mindre grad etterspurt av vår største oppdragsgiver. Derimot har vi sterk etterspørsel etter karriereveiledning, kompetanseutvikling, arbeidstrening i ordinært arbeidsliv og behov for norskopplæring, for å nevne noe.

I dag er vår fellesnevner at vi jobber med folks fremtidige karrieremuligheter. Ressurs er valgt nettopp for å understreke at det vi arbeider mest med og fokuserer sterkest på er mennesker, ikke produkter.

Nå ser vi tilbake på 3 år med store endringer og en utvikling av selskapet i tråd med dagens krav og forventninger, vi ser tilbake på vårt jubileumsår, men mest av alt ser vi fremover! Sterke i trua på å være med å definere kvaliteten på morgendagens leveranse innen vår bransje.

Andreas Østenrød
adm.dir Ressurs Tromsø AS (tidl Tromsprodukt AS)

Signatur Andreas Østenrød