Kapittel 2

De unge er fremtida

Norges framtidige produksjon og velferd betyr at vi må forvalte arbeidskrafta vår godt. Da må vi satse på ungdommen.

Én av ti norske ungdommer mellom 16-29 år er verken i arbeid eller utdanning, viser en fersk OECD-rapport. De er få, men de er likevel for mange, og derfor ekstremt viktige.

Ungdom er en prioritert gruppe i alle overordnede strategier hos ulike myndigheter og instanser. Vi har dokumentert kunnskap som viser at unge uten jobb eller skole står i fare for å bli varig utestengt fra arbeidsmarkedet. Det er ikke ungdommen som har forandret seg, det er samfunnet, hevder forskere og viser til store arbeidslivs- og samfunnsendringene. Ungdom i dag løper en større risiko enn tidligere for ikke å få seg en jobb.

Dette er alvorlig, spesielt for ungdommene selv, fordi utenforskap som varer over tid er helseskadelig og kan gjøre det vanskelig å komme seg inn i arbeidslivet. Det er også urovekkende at flere unge som mottar uføretrygd er fordoblet de siste 10 årene.
Ulike deler av befolkningen har ulike utfordringer, men kravene til omstilling gjelder alle. Unge uten fullført videregående skole er sårbare i et arbeidsliv med rask teknologiutvikling og høye krav til omstillingsevne.

Gjennom vårt program «I gang» inviterer vi ungdommen til kartlegging og identifisering av interesser og kompetanse, og vi følger dem tett på den spennende reisen det er å utforske sine videre jobbkarrierer.

I fjor fikk 87 prosent av deltakerne jobb eller startet på videregående skolegang etter kurset.

«Unge under 30 år er vår hovedprioritet»

Grete Kristoffersen, regiondirektør NAV Troms/Finnmark

Tema Ung

Det bor sterke ressurser i oss alle – vi trenger bare et mål.

Tema ung

«I gang» med arbeidsplan

Ungdomsmentor Michael Torød droppet selv ut av yrkesrettet skolegang i ung alder – nå hjelper han andre på veien videre.

Les artikkel