Kapittel 3

Omstilling i arbeidslivet

I dag er normalen å oppleve mange endringer i løpet av yrkeskarrieren. Omstilling i norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig.

Du har kanskje selv erfart at det innføres nye måter å jobbe på, at det skjer raske forandringer på arbeidsplassen din?

Det betyr at kravene til arbeidstakernes kunnskap og kompetanse endrer seg. I enkelte faser av livet vil det være avgjørende å tilegne seg ny kompetanse og omstille seg. Å sikre befolkningen nok og riktig kompetanse er viktig for å møte endringer, og for å gi folk varig tilknytning til arbeidslivet og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Endringene i arbeidslivet gir nye utfordringer og muligheter både for virksomheter og enkeltmennesker.

I Ressurs arbeider vi med dine muligheter. Vår kjernevirksomhet er omstilling og kompetanseheving hos personer som er på vei ut av arbeidslivet eller allerede er mellom jobber.

Et nært samarbeid med nordnorsk næringsliv har i 50 år gitt oss rom til å utvikle dyktig og viktig arbeidskraft. Lokalt har vi mange bedriftsledere som er opptatt av arbeidsinkludering. Flere har erfart gode resultater ved å gi folk, som av ulike årsaker har vært lenge eller kort tid utenfor arbeidslivet, en sjanse. Samarbeidet med arbeidsplasser og næringsliv er alfa omega for å lykkes med å finne riktig person til riktig arbeidsplass. Hos oss kaller vi det jobbmatch. Løsningene vi i samarbeid jobber mot skal være gode for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Hovedmålet vårt er å skape arbeidskraft for det ordinære arbeidslivet. 393 mennesker fikk ny jobb eller startet videreutdanning etter samarbeid med oss i 2018. Vi tror på forebyggende arbeid, og vi vet at vi både har erfaringene, kunnskapen og kompetansen til å være en sentral bidragsyter i et arbeidsmarked i endring.

«Vi må inkludere flere i et læringsintensivt arbeidsliv»

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Tema omstilling

Omstilling pågår hele tiden, og gir nye muligheter og energi.

Tema omstilling

Vi må lære hele livet

Møt vår veileder Harrieth Henriksen som deler noen av sine erfaringer etter 20 år i bransjen.

Les artikkel

Tema omstilling

Trygg voksen på veien

Stein Sørensen Persontransport har god erfaring med å rekruttere arbeidskraft.

Les artikkel