Kapittel 4

Vi snakker samme språk

Felles språk betyr likeverd og er en viktig nøkkel for å lykkes i arbeidslivet. Og i livet – spesielt når du er ny i landet.

Internasjonale rapporter viser at Norge er et av landene i verden med høyest sysselsetting og et høyt produktivitetsnivå per innbygger. Norske arbeidstakere har gode grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og datateknologi sammenlignet med arbeidstakere i mange andre land.

Blant innvandrere til Norge, varierer behovet for opplæring mye. Noen kommer med utdanning og kompetanse, andre har liten formell utdanning og lite arbeidserfaring og møter ikke kravene i arbeidslivet. En viktig fellesnevner, er behovet for å lære og forstå norsk språk og samfunnsliv.

Det er et mål at nyankomne innvandrere kommer raskt i gang med opplæring, utdanning eller arbeid både for å kunne delta og bidra i det norske samfunnet. Samtidig trenger arbeidslivet og lokalsamfunnene deres arbeidskraft. Arbeidsplassen er også en velegnet arena for læring, både innen språk og konkret ferdigheter i arbeidet som skal utføres.

Ressurs jobber på oppdrag fra Tromsø kommunes flyktningetjeneste og deres introduksjonsprogrammer. Vi har fokus på opplæring, motivering og trening på veien inn i en framtidig jobb. Av 90 mennesker som fullførte opplæringsløpet i 2018, gikk 71 til jobb eller videre utdanning.

«Innvandrernes kompetanse må benyttes bedre»

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Tema flerspråklige

Når språket får være en viktig faktor, skjer det spennende ting.

Tema flerspråklige

Språk gir tilhørighet

Darin Elvemo er prosjektleder i Ressurs. Selv har han en unik bakgrunn.

Les artikkel

Tema flerspråklige

Her møtes en hel verden

Gode morsmålslærerere gjorde at jeg kom raskt ut i arbeid – sier Yasser Mustafa.

Les artikkel