Ekspertbistand

Sykefraværsoppfølging av enkeltansatte

Ekspertbistand er en del av IA-avtalen der målet er å forebygge og redusere sykefravær. Det er en tilskuddsordning der bedriften får fullfinansiert et tilbud som går ut over vanlig sykefraværsoppfølging

Når kan Ekspertbistand brukes?

 • Når en ansatt har lange og/eller hyppige fravær
 • Når sykefraværet ikke løses gjennom arbeidsgivers normale oppfølging, og når situasjonen kan oppleves som fastlåst
 • Når andre tiltak eller støtteordninger ikke fører til løsning
 • Når det ikke vurderes som mulig å komme tilbake til nåværende stilling eller arbeidsgiver
 • Under en sykemeldingsperiode eller mellom sykemeldingsperioder
 • Når ansatt, arbeidsgiver og NAV er enige om at det er et fornuftig virkemiddel

Ressurs

 • Ressurs er godkjent av NAV arbeidslivssenter som leverandør av Ekspertbistand
 • Ressurs har lang erfaring fra å jobbe med arbeidsinkludering, kartlegging, bistå i sykefraværssaker og finne gode løsninger for jobb
 • Tilbyr karriereveiledning og grundig informasjon om arbeidsmarkedet i de tilfeller karriereomstilling vurderes som et mulig utfall
 • Fysioterapeut som kan gjennomføre arbeidsplasskartlegging og bidra til tilrettelegging
 • Ressurs har et stort nettverk av bedrifter med mulighet for utprøving i annen jobb ved behov.

Hvordan går man frem?

 • Ansatt og arbeidsgiver må være enig i at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak
 • Arbeidsgiver og Ressurs har dialog med NAV arbeidslivssenter som godkjenner vilkårene for søknad
 • Arbeidsgiver søker om Ekspertbistand gjennom Altinn
 • Ressurs møter ansatt og arbeidsgiver og utarbeider en plan for samarbeidet
 • Plan for perioden gjennomføres sammen med ansatt, arbeidsgiver og andre naturlige involverte
 • Konkrete tiltak som skal følges opp av ansatt og arbeidsgiver avtales.
 • Arbeidsgiver søker om refusjon av utgifter knyttet til bruk av Ekspertbistand

I Ressurs fokuserer vi på en helhetlig tilnærming når vi jobber med sykefravær. Vi er en nøytral og støttende veileder for begge parter, og har lang erfaring med å forstå utfordrende situasjoner.

FISK0167

Vårt fokus er å finne frem til løsninger som skaper langvarig effekt, og forutsetningen for å oppnå dette ligger i å forstå helheten i situasjonen.

Ta kontakt for mer informasjon

Øyvind Solset
Leder Ressurs Bedrift
oyvind@ressurstromso.no
901 22 773