Velkommen til Ressurs!

Vi er klare for å ta i mot deg på en best mulig måte. Vi har flere tjenester som vi leverer til NAV, der vi tilpasser og skreddersyr opplegg for deg. Med et høyt kompetent personale, vil vi hjelpe deg til å finne muligheter i arbeidslivet sammen med deg og arbeidsgiver. Du vil få din faste kontaktperson hele perioden hos oss, og vi vil gi deg tilgang til en rekke arbeidsrettede aktiviteter som bidrar til at du får økt innsikt i egne ressurser, ferdigheter og jobbmuligheter. Vi i Ressurs har et utstrakt nettverk, som du får bli en del av når du skal finne din neste jobb.

Forberedelse til oppstart

Før du møter oss, kan det være hensiktsmessig at du reflekterer over følgende:

Samarbeid med NAV

Vi samarbeider med NAV ved oppstart, underveis og i avslutningen av programmet ditt. Slik kvalitetssikrer vi et best mulig innhold og fremdrift i ditt program. Underveis vil vi sende statusrapporter til NAV, samt sluttrapport når du er ferdig hos oss. Du vil få tilbud om å skrive dine egne refleksjoner, om du ønsker å gjøre det. Du vil også få tilbud om å evaluere tilbudet, slik at vi kan forbedre oss ved bruk av dine tilbakemeldinger. Vi håper du benytter denne anledningen.

Ris og ros

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss og tar alle henvendelser på en profesjonell måte. Vi hører gjerne fra deg, både ris og ros. Du kan sende tilbakemelding ved å bruke "Ris og ros" knappen på førstesiden vår.

Innhold og plan

Nedenfor kan du lese litt mer om innholdet vi har, som du kan nyttiggjøre deg av. I oppstarten vil du og din veileder utarbeide en skreddersydd plan for deg, som sikrer at du kommer i mål med dine ønsker.

Personvern og sikkerhet ifht. databehandling er ivaretatt ihht. GDPR krav.