← Digitalt jobbsenter

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

I samarbeid med LO tilbyr vi nettbasert kurs til deg som ønsker å lære mer om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker jf. gjeldende lovverk (Arbeidsmiljøloven). Vi gir en innføring i gjeldende lovverk, individuell arbeidsavtale, lønn, pauser, osv. Du vil kunne delta på enten livestream med en av våre instruktører eller få tilsendt undervisningsmateriell fra din veileder