← Digitalt jobbsenter

Testing av ferdigheter i arbeidslivet

Arbeidslivet har forventninger til oss. Vi skal beherske norsk, ha grunnleggende forståelse for regning og kunne finne informasjon på internett. Vi skal også kunne gjøre enkle operasjoner som for eksempel sende epost, gi beskjed til offentlige myndigheter og kunne ta i bruk ulike verktøy som Word, PowerPoint, Excel o.l.

Vi benytter Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy både ifht. tester og opplæringsprogram. Disse er kvalitetssikret med bruk av offentlige godkjente læreplaner.

Lesing

Dette er en 10 minutters lesetest, for å se hvor godt du leser. Vi vil kunne hjelpe deg med å lage et skreddersydd opplæringsprogram for deg basert på dine ferdigheter.

Regneferdigheter

Dette er regnetesten, der du kan sjekke dine regneferdigheter.

Digitale ferdigheter

Dette er digitaltesten, der du kan sjekke dine digitale ferdigheter. Du vil kunne finne ut hvilket nivå du er på, og vi vil kunne hjelpe deg med å lage et skreddersydd opplæringsprogram for deg basert på dine ferdigheter.

Muntlige ferdigheter

Dette er muntlig testen. Den vil kunne gi deg en innsikt i hvor gode ferdigheter du har innen tale, lytting og muntlig kommunikasjon. Vi vil kunne hjelpe deg med å lage et skreddersydd opplæringsprogram for deg basert på dine ferdigheter.

Alle testene finner du her:
Test dine ferdigheter her

Lese- og/eller skrivevansker

Hvis du tror at du muligens har lese- og/eller skrivevansker, så tilbyr vi en mer omfattende test. Vi har sertifiserte rådgivere, som bruker screeningstester for å avdekke lese- og skrivevansker. Dette er et komplett kartleggings- og rådgivingssystem for å avdekke ditt fagnivå innen norsk, engelsk og matematikk. I gjennomføringen av testen, vil teksten bli lest opp og presentert skriftlig på skjermen samtidig. Du vil få øvingsoppgaver, der du får tilbakemelding fra veileder underveis. Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Ta kontakt med din veileder for vurdering om du har behov for dette. Du vil få innloggingsinformasjon og veiledning underveis i gjennomføringen. Informasjon finner du her.