NAV

Våre tjenester for NAV

På oppdrag fra NAV leverer vi arbeidsrettede programmer for personer som enten står utenfor arbeidslivet, eller som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.

Avklaring - 4 - 5 uker ventetid

Målet er å utforske karrieremuligheter, avklare arbeidsevne og lage en plan for veien ut i jobb.

Innhold:

 • Få mer kunnskap om egne ressurser og ferdigheter gjennom karriereveiledning
 • Utforske egne jobbmuligheter med utgangspunkt i dine ønsker og kompetanse
 • Lage en plan med konkrete aktiviteter for å komme ut i jobb eller utdanning

Ramme:

 • Deltakelse i 12-30 timer pr uke
 • Varighet er 4 uker, og mulighet for forlengelse i 4 + 4 uker

Ta kontakt:
Avdelingsleder Øyvind Solset

Arbeidsforberedende trening - 4 - 8 uker ventetid

Målet er å avklare karrieremuligheter, avklare arbeidsevne, lage en plan over hva som skal til for å realisere jobbmuligheter, samt styrke jobbsøkers muligheter for å komme i arbeid.

Innhold:

 • Karriereveiledning
 • Arbeidsrettede kurs
 • Motivasjon og mestringsfokus
 • Arbeidspraksis og bistand til å finne lønnet jobb

Ramme:

 • Deltakelse i minimum 50 %
 • Varighet er 1 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år

Ta kontakt:
Avdelingsleder Gunnar Bråten

I GANG – for ungdom 16-30 år

Målet er å starte eller fullføre skolegang, og/eller få lønnet jobb

Innhold:

 • Arbeidsrettet fokus
 • Temaer; karriereveiledning, jobbsøkeraktiviteter, utdanningsmuligheter, livsmestring, økonomi, etc
 • Utplassering i bedrift, enten ved jobbsmak eller lønnet jobb
 • Individuell oppfølging av jobbveileder

Ramme:

 • 12 personer pr kurs
 • Varighet er 4 uker kurs + 4 måneder individuell oppfølging i etterkant

Ta kontakt:
Avdelingsleder Øyvind Solset

Norskopplæring med praksis - Ingen ventetid, løpende inntak.

Målgruppe: jobbsøkere som har behov for jobbspesifikk norskopplæring og som trenger bistand med å få jobb på grunn av språklige utfordringer

Målet er lønnet jobb, samt å utvikle norskkunnskaper for å kunne få og beholde jobb

Innhold:

 • Arbeidsrettet fokus
 • Temaer; karriereveiledning, jobbsøkeraktiviteter, språkopplæring
 • Utplassering i bedrift, enten ved hospitering eller direkte i lønnet jobb
 • Individuell oppfølging av jobbveileder

Ramme:

 • Individuell innsøking og fortløpende inntak
 • Varighet vurderes ut fra behov, snitt på 30 uker

Ta kontakt:
Avdelingsleder Gunnar Bråten

Oppfølging – få lønnet jobb - 4 - 8 uker ventetid

Målgruppe: Personer som er tilmeldt NAV med et behov for bistand for å finne en lønnet jobb i tråd med interesser, muligheter og ferdigheter.

Mål i tiltaket: Lønnet jobb

Innhold:

 • Kartlegging av egne ferdigheter, preferanser og interesser
 • Karriereveiledning
 • Utarbeidelse av CV og søknader
 • Registrering av CV på relevante nettsider
 • Forberedelser til jobbintervju
 • Kartlegging av arbeidsmarkedet og aktuelle jobber
 • Samarbeid med arbeidsgiver
 • Hospitering i bedrift
 • Opplæring på arbeidsplassen
 • Jobbveileder vil følge opp deg og arbeidsplassen ifht. tilrettelegging, tilpasning og progresjon
 • Du vil få en fast jobbveileder i hele perioden

Ramme:

 • Fortløpende inntak
 • Varighet er 6 måneder, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år

Ta kontakt:
Avdelingsleder Gunnar Bråten

Oppfølging – sykemeldt - 4 - 8 uker ventetid

Målet er å beholde lønnet jobb, alternativt avklare nytt arbeidsforhold

Innhold:

 • Individuelle veiledningssamtaler
 • Samarbeid med arbeidsgiver og kollegaer
 • Kartlegging, opplæring og oppfølging på arbeidsplassen
 • Finne muligheter

Ramme:

 • Fortløpende inntak
 • Varighet er 6 måneder, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år

Ta kontakt:
Avdelingsleder Gunnar Bråten

Senter for jobbmestring - ingen ventetid

Tilbudet er til deg som:

 • har lett, til moderat angst og/eller depresjon
 • er uten arbeidsforhold, eller har et arbeidsforhold du ikke kan, eller ønsker å gå tilbake til
 • trenger hjelp til å komme raskt ut i arbeid

Målet er at du skal komme raskt i arbeid igjen, og klare å mestre jobben over tid. Senter for jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi, og du vil få individuell jobbstøtte fra oss. Den kognitive terapeuten vil hjelpe deg til å håndtere og mestre utfordringer i jobbsammenheng. Jobbspesialisten vil hjelpe til med å søke jobb, kontakte arbeidsgivere, karriereveiledning og oppfølging på arbeidsplassen.

Tiltaket er en del av tilbudet til Senter for Jobbmestring, og innsøking sendes til Senter for Jobbmestring, Nav Troms og Finnmark Arbeidsrådgivningskontor.

Se mer info: https://www.nav.no/no/lokalt/troms-og-finnmark/satsinger-og-aktiviteter/senter-for-jobbmestring-i-troms

Ramme:

 • Fortløpende inntak
 • Varighet er 6 måneder, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år

Ta kontakt:
Teamleder Katrine Kildemo

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for omvisning eller hvis du har ytterligere spørsmål

Kontakt oss

Programoversikt

Er yrkesmålet avklart?

Er IKKE yrkesmålet avklart?

Avklaringstiltaket