Vi jubler etter å ha vunnet kontrakter for over 160 millioner

I sterk konkurranse med andre bedrifter, de flest av dem nasjonale konsern, har Ressurs det siste halvannet året vunnet 4 kontrakter til en samlet verdi på 163 mnok. – Vi er svært stolte over at vi over tid har levert høy faglig kvalitet innen arbeidsformidling og at vi har gjenvunnet kontraktene våre, sier administrerende direktør Andreas Østenrød

Publisert 23.06.2021

- Som lokal bedrift er vi glad for at våre tjenester vinner i konkurranse med nasjonale leverandører og viser at det er mulig å utvikle gode tjenesteleveranser i vår region. Vi har i seks år jobbet hardt for å tilpasse selskapet nye rammebetingelser. Vi har tatt tøffe beslutninger, videreutviklet selskapet, og vi har investert i kompetanseheving. At vi vinner har stor betydning for selskapet og innebærer at vi sikrer både arbeidsplasser og videre faglig utvikling, som kommer våre målgrupper til gode, forteller Østenrød.

Fornøyd oppdragsgiver

Bente Ødegård, avdelingsdirektør NAV Troms & Finnmark sier at for NAV er Ressurs en viktig samarbeidspart. De har høy kompetanse på inkludering, og kjenner arbeidslivet i Tromsø – regionen meget godt. Vi ser frem til fire nye år med godt samarbeid om inkludering til det beste for både innbyggerne og arbeidslivet.

Skal få folk i jobb

Oppdragsgiver er NAV og dette er tjenesteleveranser rettet mot jobbsøkere. Ressurs skal fortsette å hjelpe NAV med å få arbeidssøkere i jobb. Østenrød mener svært mange kan komme i jobb og at det handler om å matche arbeidssøkere og arbeidsgivere. Han opplever at samarbeidet med næringslivet og NAV som godt

- Å få folk i jobb er vår kjernekompetanse og vi ønsker at alle får brukt sitt potensiale i arbeidsmarkedet. Vi skaper arbeidskraft og vil gjøre det steget inn i arbeidslivet kortere. Det gjør vi med dyktige medarbeidere, et godt samarbeid med NAV og næringslivet og ikke minst; gjennom hard innsats hos våre jobbsøkere.

Økt behov etter pandemien

Etter halvannet år med Korona, og med flere næringer som er hardt rammet, er Ressurs sitt mål å få folk tilbake til arbeidsmarkedet

- Vi tror det kommer til å bli større behov for å få til en god jobbmatch når vi nå er på vei ut av en pandemi. På den ene siden er det mange som har vært eller er permittert i Tromsø, og på den andre siden skriker arbeidsgivere etter kompetanse i andre næringer. Å få til denne koblingen er viktig for folk, bedrifter og samfunnet, og det skal vi tilrettelegge for, sier Østenrød

Sparer samfunnet for millionbeløp hvert eneste år

Basert på regnemodeller fra Samfunnsøkonomisk analyse sparte Ressurs samfunnet for 334,1 millioner kroner ved å få folk i jobb i 2020.

- Vi brenner for vårt samfunnsoppdrag, og gjennom vårt samarbeid med NAV sikrer vi samfunnsøkonomiske gevinster for flere hundre millioner kroner årlig. Og, ikke minst, har dette en stor personlig betydning for alle vi bistår i sine prosesser. Nå ser vi frem til å videreutvikle våre tjenestetilbud og vårt samarbeid med alle inkluderende arbeidsgivere i Tromsø og omegn.