Kompetanseutvikling

Ressurs bidrar med kompetanseheving slik at ansatte blir bedre rustet til å håndtere omstillinger og krav i arbeidslivet. Vi ønsker å styrke den ansattes forutsetninger for å kunne bli i jobben over tid 

For arbeidsgivere betyr dette at ansatte får økt kompetanse slik at de skal kunne gjøre en enda bedre jobb og lykkes over tid. Vi i Ressurs har i mange år bidratt til å øke språknivå, regneferdigheter, digital kompetanse og å klargjøre personer som ønsker å ta fagbrev samtidig som de jobber.


Grunnleggende ferdigheter

Vi tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlig formidlingsevne. Dette er ferdigheter som er viktig for å kunne mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Økt kompetanse bidrar også til utvikling av menneskers identitet og sosiale relasjoner, som er viktig for å kunne delta i arbeid og samfunnsliv.

Arbeidsrettet norskopplæring

Vi har 12 års erfaring med arbeidsrettet norskopplæring med bransjespesifikt fokus. Opplæringen kan gjennomføres på arbeidsplassen eller i Ressurs sine lokaler.

Forberedende fagopplæring - "fagopplæring på jobb"

Fagbrev på jobb er en ny ordning for voksne i et arbeidsforhold, og krever kun ett års praksis i faget. Vi tilbyr forberedende opplæring som skal styrke den ansattes grunnlag til å bestå teoretisk tverrfaglig eksamen.

 

Hvem passer dette for?

Er du usikker på om disse tilbudene passer dine ansatte, kan vi sammen finne gode løsninger. Ta kontakt med oss.

Grunnleggende ferdigheter

Ansatte som gjerne mangler høyere utdanning og som har behov for å utvikle sine grunnleggende ferdigheter.

Ifølge World Economic Forum er kompetansegap hos ansatte er en av de største utfordringene bedrifter står overfor i tiden fremover.Arbeidsrettet norskopplæring

Ansatte med behov for å utvikle sine norskkunnskaper. Ansatte med utenlandsk bakgrunn har hatt stort utbytte av denne type opplæring.

Forberedende fagopplæring- "fagopplæring på jobb"

Voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring og har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.
Minimumskravet er ett års praksis fra yrket.

Fisk0167

Med utgangspunkt i arbeidsgivers behov og med vår lange og brede erfaring utvikler vi sammen kompetent arbeidskraft ​for framtidens arbeidsmarked!

Ta kontakt for mer informasjon

Eva Anzjøn
Ansvarlig kompetanseutvikling
eva@ressurstromso.no
466 28 640

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om personvern og informasjonskapsler.

Lukk